Český jazyk

 

Zopakujte si vyjnenovaná slova po Z v malém kvízu. Dle pravidel českého pravopisu vyberte správné písmeno pro každé slovní spojení.

hroz_nková vánočka
letiště v Ruz_ni
obaleč z_molezový je motýl
velký z_sk
z_mní radovánky
ještě miz_vější než čekali
bojová poz_ce
rumové roz_nky
z_molezy jsou okrasné keře
brz_čko bude tma