Český jazyk

 

Procvičíme si vyjnenovaná slova po B. Dle pravidel českého pravopisu vyberte správné písmeno pro každé slovní spojení.

na poli roste b_lí
sb_rá houby
chtěla b_ spát
zb_l ho neznámý pachatel
bílá holub_ce
krásný b_t
zb_ly nám koláčky
ob_vatelé města
pálí ho dobré b_dlo
vojsko dob_lo hrad