Český jazyk

TEORIE

Psaní a mně není vůbec lehká záležitost. Nejlepší způsob, jak se to naučit, je praktiacké procvičování. Tak do toho!

večer se setm_lo
zatem_ní oken
m_síční kapesné
klam_ přeloženo
sídliště potem_lo
m_nič napětí
dá na m_ pozor
jem_ ji pohladil
v dom_ bydlí 2 děti
co m_ doporučíš