Český jazyk

Zastavíš se občas, když máš napsat slovo obsahující mě nebo mně? Na této stránce najdeš pár pravidel, které je užitečné umět. Vše si také můžeš vyzkoušet v praktických testech.

 

PROCVIČIT

 


1. MĚ/MNĚ uvnitř slova

Pokud se v jiných tvarech slova nebo ve slově příbuzném vyskytuje písmeno N, pak píšeme -mně-. V ostatních případech píšeme -mě-.

Příklady:

 • zapomněl: řeknu si zapomenul -> je tam -men- -> píšu mně
 • domněnka: řeknu si domnívat se -> je tam -mní- -> píšu mně

 

Toto si zapamatuj!

 • pomněnka: odvozuje se od pomnout
 • tajší: jde o přídavné jméno odvozené od příslovce tam příponou -ější

2. MĚ/MNĚ v koncovce

Platí stejné pravidlo o výskytu písmene n, jako uvnitř slova.

 

Příslovce

Příslovce si můžeš říct jako přídavné jméno a to ti napoví.

Příklady:

 • jemně: řeknu si jemný -> obsahuje n -> píšu mně
 • písemně: řeknu si písemný -> obsahuje n -> píšu mně
 • podvědo: řeknu si podvědomý -> není tam n -> píšu tedy mě

 

Stupňování přídavných jmen

Ke kořenu přídavného jména se přidává koncovka -ější.

Příklady:

 • jemný - > jemnější
 • přímý - > přímější

3. MĚ/MNĚ jako tvar zájmena já

- píšeme ve 2. a 4. pádu

MNĚ - píšeme ve 3. a 6. pádu

 

TIP: Tonda ti pomůže!

Řekni si slovní spojení a místo zájmená já použij jméno Tonda. Spočítej, kolik slabik má použitý tvar jména Tonda. A přesně tolik písmenek má mít tvar zájmena já.

Nemusíš určovat pád, stačí jen spočítat slabiky.

Příklady:

 • Navštívíš Tondu? - > Tondu (2 slabiky) -> Navštívíš ?
 • Tondovi se to líbí! - > Tondovi (3 slabiky) -> Mně se to líbí!
 • Půjdete bez Tondy. - > Tondy (2 slabiky) -> Půjdete beze .
 • Mluvíš o Tondovi? - > Tondovi (3 slabiky) -> Mluvíš o mně?

Stejně lze použít i jméno Vašek.


 

PROCVIČIT